Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim tài liệu và phim hoạt hình

14.05.2021
Minh Khuê
Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa thông báo phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021”.

Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim tài liệu và phim hoạt hình

Mục đích của cuộc thi nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; đồng thời tạo môi trường, không khí sáng tác cho các nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn, đặc biệt đối với đội ngũ tác giả trẻ.

Ngoài ra, cuộc thi nhằm tìm kiếm, tuyển chọn các kịch bản có giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật, có sáng tạo mới, truyền tải được những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, hấp dẫn - hướng tới sản xuất những bộ phim tài liệu có thời lượng 60 phút và phim hoạt hình có thời lượng 90 phút. Kết quả cuộc thi sẽ tạo nguồn kịch bản cho kế hoạch đặt hàng sản xuất phim của nhà nước trong giai đoạn 2023-2025, và các đơn vị sản xuất phim tài liệu, phim hoạt hình trong cả nước. 


Đối tượng dự thi là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi đều có quyền gửi kịch bản tham gia cuộc thi; thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và thư ký không được tham gia dự thi.

Mỗi tác giả dự thi 1 kịch bản. Nội dung kịch bản phim tài liệu phản ánh hiện thực sinh động của đời sống xã hội, có những phát hiện mới về cuộc sống và con người với góc nhìn đa chiều, nhân văn, hướng thiện, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Ban tổ chức khuyến khích kịch bản phản ánh sinh động quá trình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống và nội dung “Chủ động thích ứng trong môi trường bình thường mới - đại dịch Covid 19” nhằm phản ánh sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong xây dựng, phát triển đất nước, thể hiện khát vọng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. 

Về kịch bản phim hoạt hình phải đề cao tính giáo dục, tôn vinh các giá trị chân, thiện, mỹ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ban tổ chức khuyến khích kịch bản khai thác các nhóm đề tài: Lịch sử, sự tích, cổ tích, giả tưởng, viễn tưởng về thế giới thiên nhiên, về sáng tạo khoa học công nghệ... Nội dung gợi mở khám phá, phát huy trí tưởng tượng của khán giả. 

Giải thưởng thể loại phim tài liệu, phim hoạt hình gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba. Vòng sơ khảo, tác giả gửi kịch bản từ sau ngày 17-5 đến hết ngày 31-8 (căn cứ theo dấu bưu điện). 

Lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức trong tháng 12-2021. Kết quả được thông báo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và website của Cục Điện ảnh (http://www.cucdienanh.vn).