Phát động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND

04.03.2024
P.V
Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Tiểu ban Văn hóa Nghệ thuật tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Phát động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND

Cụ thể, cuộc vận động giành cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài nước, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan dân cử nói chung, nhất là Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của toàn thể nhân dân Việt Nam. 

Theo đó, tác phẩm âm nhạc tham gia cuộc vận động cần nêu bật bề dày lịch sử dân tộc hàng nghìn năm, với tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng trong chiến đấu để dựng nước, giữ nước và nhân dân Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc, xây dựng nền văn hiến Việt Nam.

Các ca khúc phản ánh lịch sử hình thành, phát triển về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam; ca ngợi, phản ánh những thành tựu to lớn của Quốc hội Việt Nam trong gần 80 năm qua; hình ảnh Quốc hội Việt Nam luôn năng động, sáng tạo và đổi mới không ngừng; phản ánh nhận thức chính trị, ý chí, khát vọng, niềm tin và sự đồng thuận tham gia, ủng hộ của nhân dân đối với các quyết sách của Quốc hội.

Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày tổ chức lễ phát động đến 17h ngày 10-12-2024.

Dự kiến lễ trao giải và gala giới thiệu ca khúc đạt giải diễn ra trong quý I-2025. Các ca khúc đạt giải sẽ được trao thưởng, mức thưởng cao nhất lên tới 500 triệu đồng.