Sông Thu Bồn

21.12.2022
Từ Dạ Thảo
Hắt vào sông một trời mây Ngọc Linh/ Sương giăng mịt mờ em tôi Hòn Kẽm/ Không phải đá mà ba đào dựng sóng/ Một dòng trôi xuôi chẳng thấy bến bờ

Sông Thu Bồn

Đi về đâu những sắc chàm màu lá
Những biền dâu xanh từ thuở bén tay người
Giọt giọt phù sa tươi hồng đôi má
Em một mình nhưng đâu phải của riêng tôi

Tôi biết sông Thu từ ngày em vụng dại
Nụ tầm xuân thương nhớ ngập ngừng
Sông gặp biển trước chân trời Cửa Đại
Cát mịn màng, từng vệt sóng rưng rưng

Thu Bồn hay em gieo trong tôi mùa vắng
Phía đồng xa rơm rạ níu mây trời
Sông ở giữa hai chiều mưa nắng
Để một tôi thương nhớ một người…

(QNO)