Thơ Thanh Quế

03.07.2024
Chúng ta/Ngày càng xa lánh mọi người/Xa lánh xã hội/Để ép mình dẹp lại/Nằm gọn trong ví tiền

Thơ Thanh Quế

Con người đương đại

Chúng ta

Ngày càng xa lánh mọi người

Xa lánh xã hội

Để ép mình dẹp lại

Nằm gọn trong ví tiền

 

Chúng ta thích được khen

Chúng ta thích được khen

Nên những người khen ta vây quanh ta chật cứng

Đến nỗi những kẻ định chê ta

Chẳng bao giờ dám bén mảng …

 

Ai kia

Lúc quì gối xoa tay lúc đẩy xô chen lấn

Đường công danh như đường lên trời

Ai kia, có phải con người?

 

Lịch sử

Lịch sử nhiều khi nhầm lẫn

Người ta tôn vinh hay vùi dập một con người

Để lại một bể máu và nước mắt

 

Chẳng ai bênh vực

Chẳng ai bênh vực

Người bị kẻ khác đánh

Họ bận xun xoe

Kẻ đánh người khác

 

Chiếc ghế

Chiếc ghế ấy có gì

Sao nhiều người tranh ngồi

Lũ lượt

Người này rồi người khác

Đôi khi một kẻ đang ngồi

Thì có kẻ

Xô ngã xuống đất …

Đôi lúc

Tôi muốn làm trọng tài

Cho mọi người …

Không ai nghe tôi

Họ cứ tranh giành, xô đầy

Ngay cả lúc chân ghế sắp gãy…

(baovannghe.vn)