Tháng bảy vào ngâu – Thơ Thư Yên

21.11.2016

Tháng bảy mưa trắng trời

Có một người lặng ngồi nghe câu

Lý Câu hát buồn trong mưa rơi thầm thĩ

 Mắt sầu về nơi xa

Tháng bảy vào ngâu – Thơ Thư Yên

Tháng bảy mưa đằm làn dân ca

 Có một người

Một mình đan mải miết

 Từng mũi

 Từng mũi

 Xâu thời gian cách biệt

Một mình nào có thành ngâu

 Sao những mong ô thước bắc cầu

Tháng bảy vào ngâu.

T.Y