Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lào Cai năm 2016

21.07.2016

Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lào Cai năm 2016

Để chào mừng 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2016), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lào Cai.

I) Mục đích

Mục đích của cuộc thi là sáng tác những ca khúc ca ngợi tinh thần vượt khó, quyết tâm của cán bộ nhân dân các dân tộc Lào Cai trong quá trình 25 năm tái lập, xây dựng và phát triển, ca ngợi sức vươn lên của thành phố trẻ nơi biên cương đang từng ngày thay đổi tích cực; thúc đẩy phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn 9 huyện, thành phố của tỉnh; góp phần phát triển, bảo tồn và giữ gìn các giá trị bản sắc văn hóa của 25 cộng đồng dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai; …

II) Nội Dung

1) Đối tượng dự thi 
 
Đối tượng tham dự: tất cả các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam không phân biệt ngành nghề, độ tuổi, giới tính.

2) Hình thức dự thi

Mỗi tác giả không gửi quá 3 tác phẩm, được sáng tác bằng tiếng Việt trên giấy A4 hoặc bản vi tính có kèm bản thu CD Demo.
Tác phẩm dự thi để trong 1 phong bì lớn ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ. Bên trong có phiếu đăng ký tác phẩm, trong đó ghi rõ họ tên, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, điện thoại liên hệ.

3) Giải thưởng 

Các giải thưởng bao gồm:

+ 01 giải nhất trị giá                                  20.000.000 đồng.
+ 01 giải nhì trị giá                                     15.000.000 đồng.
+ 02 giải ba, mỗi giải trị giá                       10.000.000 đồng.
+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá       5.000.000 đồng. 

4) Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm dự thi


- Thời gian dự thi: kể từ ngày phát động đến hết ngày 10/8/2016 (tính theo dấu bưu điện). Đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện nơi gửi.

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trụ sở khối 4, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Làm Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại:0203842774/ mail: contact-svhttdl@laocai.gov.vn
Liên hệ ông Triệu Quang Minh - Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa.
ĐT:0912318643/ mail:minh59lc@gmail.com