Qua cuộc thi viết góp phần phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong nước và nước ngoài, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên. Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi. Khuyến khích các tác giả ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đang sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài.

Thể loại tác phẩm dự thi: Bút ký báo chí, phóng sự, phóng sự điều tra, bài phản ánh, ghi chép. Mỗi tác phẩm không quá 2.500 từ và phải có ảnh minh họa. Nhân vật trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Tác phẩm chưa được đăng tải hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm các loại. Các gương tập thể, cá nhân được phản ánh trong tác phẩm từ thời kỳ đổi mới (năm 1986 đến nay).

Những tác phẩm có chất lượng được chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân để chấm, xét trao giải và được lựa chọn in trong tập sách “Noi theo gương sáng Bác Hồ”, thuộc tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời hạn nhận tác phẩm: Từ ngày 30-5-2019 đến hết tháng 2-2020 (theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển email); nhuận bút trả theo quy định hiện hành.

Giải thưởng: Có 17 giải thưởng, gồm: 1 giải đặc biệt (tiền thưởng 50.000.000 đồng); 1 giải nhất (tiền thưởng 30.000.000 đồng); 2 giải nhì (tiền thưởng mỗi giải 20.000.000 đồng); 3 giải ba (tiền thưởng mỗi giải 10.000.000 đồng); 10 giải khuyến khích (tiền thưởng mỗi giải 3.000.000 đồng).

Tác phẩm tham gia cuộc thi viết xin gửi về: Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, địa chỉ: Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại quân sự: (069)554774, điện thoại dân sự: (024)37471029, email: tktshanoi@gmail.com; hoặc gửi trực tiếp đến: Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, điện thoại quân sự: (069)554119, điện thoại dân sự: (024)37478610, email: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn; Báo Quân đội nhân dân điện tử, điện thoại quân sự: (069)551452, điện thoại dân sự: (024)37471748, email: dientubqd@gmail.com.

Tác giả có tác phẩm dự thi đề nghị ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại hoặc email (nếu có). Bài viết gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi với chủ đề: “Noi theo gương sáng Bác Hồ”.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI