Thông tin văn nghệ
Thông báo số 1 Về Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

Thực hiện Quyết định số 3879/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 (tên gọi trước đây là Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc) tại Hà Nội và Triển lãm tác phẩm chọn lọc tại thành phố Hồ Chí Minh.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

 - Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 được tổ chức 5 năm/lần là hoạt động công bố, phổ biến tác phẩm lớn nhất của giới mỹ thuật Việt Nam. Với mục đích tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật, ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam. 

- Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam. 

- Tổng kết đánh giá thực trạng lực lượng, năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ sáng tác hiện nay. 

- Qua Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 nhà nước và xã hội có cái nhìn toàn diện về sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam trong 05 năm qua. Thông qua đó có chế độ, chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy mỹ thuật Việt Nam phát triển đúng hướng. 

II. THỂ LỆ

1. Đối tượng gửi tác phẩm tham gia triển lãm

- Là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.

- Các thành viên Hội đồng nghệ thuật có tác phẩm được tham gia triển lãm nhưng không được dự giải thưởng.

2. Nội dung tác phẩm

Phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các vấn đề của cuộc sống đương đại.

3. Thời gian sáng tác tác phẩm

Tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015.

 4.  Quy định về tác phẩm

Triển lãm trưng bày các loại hình nghệ thuật gồm: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art), Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art... và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

4.1 Hội họa: Kích thước chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 60cm. Nếu chiều lớn hơn 200cm thì phải bao gồm nhiều tấm để có thể tháo dời. Tác phẩm phải có khung để sẵn sàng trưng bày.

4.2 Đồ họa: Kích thước một chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 40cm. Tác phẩm phải có khung để sẵn sàng trưng bày.

4.3 Tượng: có chiều lớn nhất không quá 200cm. Trọng lượng không quá 200kg.

4.4 Phù điêu: Chiều lớn nhất không quá 200cm (nếu lớn hơn 200cm thì phải gồm nhiều tấm có thể tháo dời); chiều nhỏ nhất không dưới 60cm; có đủ điều kiện khung, giá trưng bày, trọng lượng không quá 50kg.

  Trường hợp quá 50kg với phù điêu và 200kg với tượng tròn tác giả phối hợp cùng Ban tổ chức để vận chuyển, trưng bày và chuẩn bị các thiết bị trưng bày.

4.5 Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art):

+ Mỗi tác phẩm sẽ được trình bày trong không gian không vượt quá kích thước như sau: Rộng: 300cm; Dài: 300cm; Cao: 300cm.

+ Tác giả gửi kèm sơ đồ mặt bằng trưng bày miêu tả không gian 3 chiều và một bản thuyết minh cô đọng, xúc tích mô tả ý tưởng tác phẩm.

+ Không sử dụng vật liệu cấu thành tác phẩm có yếu tố: gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường...

 4.6 Nghệ thuật trình diễn (Performance Art):

Mỗi tác phẩm được trình diễn trong khoảng thời gian tối đa 15 phút.

 4.7 Video Art:

Tác giả gửi đĩa CD chất lượng tốt trong đó có ghi hình tác phẩm, thông tin về tác giả và nội dung ý tưởng tác phẩm.

 5. Quy định về ảnh chụp và đĩa CD tác phẩm  

 Kích thước ảnh (18x24cm) yêu cầu rõ ràng về hình và màu sắc.

Hội họa, Đồ họa, Phù điêu: 01 ảnh

Tượng tròn: 04 ảnh (mặt trước, mặt sau, bên trái, bên phải)

Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art): 04 ảnh (mặt trước, mặt sau, bên trái, bên phải), kèm thuyết minh ý tưởng và sơ đồ mặt bằng trưng bày.

Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác: Tác giả gửi đĩa CD ghi hình tác phẩm và nội dung ý tưởng tác phẩm.

- Phiếu tác phẩm dán sau ảnh (theo hình thức phiếu tác phẩm của Ban tổ chức được gửi kèm theo thông báo).

- Ban tổ chức được quyền sử dụng ảnh tác phẩm để phục vụ việc in ấn, tuyên truyền cho triển lãm không nhằm mục đích kinh doanh. Ảnh chụp tác phẩm Ban tổ chức không trả lại tác giả.

6. Quy trình tuyển chọn

          Hội đồng nghệ thuật sẽ duyệt chọn tác phẩm vào trưng bày qua 02 vòng: 

+ Vòng 1: Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 03 tác phẩm. Tác giả gửi ảnh chụp (đối với các tác phẩm Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art) hoặc đĩa CD ghi hình tác phẩm (đối với các tác phẩm Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác) đến Ban tổ chức để duyệt chọn. Tác phẩm được chọn qua vòng 1 mới được tiếp tục tham gia ở vòng 2.

  + Vòng 2: Gửi tác phẩm đã được chọn qua vòng 1 để trưng bày và tham dự vòng chấm giải. Ở vòng 2 Hội đồng Nghệ thuật sẽ tuyển chọn tác phẩm trực tiếp, nếu như tác phẩm không đạt về nội dung và hình thức như đã được chọn ở vòng 1 thì tác phẩm đó sẽ không được trưng bày. Vòng 2 là vòng quyết định để chọn tác phẩm vào trưng bày và dự giải thưởng.

7. Thời gian, địa điểm nhận ảnh chụp tác phẩm

 Thời gian: Từ ngày 06/7 đến 12/7/2015, tác giả ở xa căn cứ theo dấu Bưu điện

 Địa điểm: nhận ảnh tác phẩm Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Tầng 8, tòa nhà số 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội

 Bên ngoài phong bì ảnh tác phẩm ghi rõ: Tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

8. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm đã được chọn qua ảnh chụp tác phẩm

 Thời gian: trong tháng 9/2015 (BTC sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo số 2) 

 Địa điểm nhận tác phẩm: tại 03 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

 III. GIẢI THƯỞNG

Bao gồm 02 hệ thống giải thưởng:

- Giải thưởng cho các tác phẩm Hội họa, Đồ họa, Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

- Giải thưởng cho tác phẩm Điêu khắc và Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art)

Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 dự kiến trao giải thưởng gồm: 

02 Giải nhất, mỗi giải trị giá : 50.000.000 vnđ 

04 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 20.000.000 vnđ

06 Giải ba, mỗi giải trị giá: 15.000.000 vnđ

10 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 5.000.000 vnđ

Ban tổ chức sẽ vận động các cơ quan, đơn vị trao tặng các giải thưởng khác.

Số lượng giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng tác phẩm.

IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

 1. Quyền lợi:

- Mỗi tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 sẽ được hưởng tiền thù lao trưng bày theo quy định hiện hành của nhà nước, giấy chứng nhận và 01 cuốn vựng tập triển lãm.

- Các tác phẩm được chọn trưng bày đều có quyền tham dự giải thưởng (trừ các tác phẩm của Hội đồng Nghệ thuật).

2. Trách nhiệm:

- Tiền giải thưởng và thù lao trưng bày của tác giả sẽ tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật.

- Với những tác phẩm có khuôn khổ quá lớn tác giả có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức trong việc trưng bày các tác phẩm.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

* Mọi thông tin về Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 được cập nhật tại Website http://www.ape.gov.vn của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

* Mọi chi tiết liên hệ:

Ông Hoàng Minh Đức - Phó Trưởng phòng Mỹ thuật-ĐT: 0982.535.969

Bà Trần Thị Kim Thoa - ĐT: 0903.474.998

Ông Nguyễn Phú Quý - ĐT: 0966.585.965

Email: phongmythuatcmt@gmail.com 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các Họa sĩ, nhà Điêu khắc trên cả nước.

 

CÁC TIN KHÁC
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Phát động thi viết "Phóng sự - ký sự", thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 (26-07-2019)
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (22-07-2019)
Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” (12-06-2019)
Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” (06-06-2019)
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam xanh" (03-04-2019)
Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trên trang nhất (01-04-2019)
Vĩnh biệt điêu khắc gia Lê Công Thành (31-03-2019)
Chủ Nhật, ngày 26/01/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn