Ấm dấu chân xưa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

09.07.2018

Ôm vào sợi nhớ trong tay
Cột chân chiều vội trói ngày xuân rơi
Thương con én lẻ cuối trời
Chở màu đông ướt về phơi mái làng
Tháng Giêng hoa cải trổ vàng
Ai ngồi lượm hạt thời gian đếm mùa
Cầu quê thắc thỏm đường mưa
Dìu nhau vịn sớm níu trưa qua bờ

Ấm dấu chân xưa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Lỗi mùa lạc dấu ngây thơ

Ngày không trở lại héo bờ sương đêm

Hoa xoan rụng tím hiên thềm

Lặng thầm hái gió chằm lên nỗi mình

Lời xanh cây cỏ tự tình

Ngẩn ngơ mình giẫm bóng mình dưới mưa

Đất còn ấm dấu chân xưa!...

 

N.H.S