Bản hợp đồng dài hạn - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

07.04.2017

Chẳng còn mắt nai 

ngơ ngác sân trường bỏ ngỏ

nhẹ nhàng tiếng guốc khua

khó quên thời vụng dại...

Bản hợp đồng dài hạn - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Em 

trượt thời con gái

chân dài váy ngắn xênh xang

đánh cắp thời gian

trái tim mắc cạn

tiếc thầm hương cỏ 

vướng chân mùa cũ.

 

Bắt đầu bản hợp đồng dài hạn

trớ trêu đường thực hư!

                       

N.N.T.D