Gặp người đánh cá Đà Nẵng – Thơ Thanh Quế

16.05.2016

Tôi gặp anh
Người đánh cá Đà Nẵng
Đã bị tàu Trung Hoa
Hất rơi xuống biển
Cả người anh tím bầm
Hai cánh tay còn rỉ máu
Nhưng gương mặt anh
Sắt
Lạnh
Và cương quyết

 Gặp người đánh cá Đà Nẵng – Thơ Thanh Quế


Anh nói:

“Chúng nó đến biển ta thì ta bám riết

Để đuổi chúng ra”

Rồi anh cười

Khoe hàm răng vừa bị khuyết…

 

 

Chưa bao giờ

Tôi tha thiết với biển quê hương

Đến thế!

 

   

T.Q