Nơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến Tuất

26.10.2016

Tôi đi khắp rộng dài đất nước

Gặp nghĩa trang đồng đội tôi nằm

Nghĩa trang mang hình ngôi sao Tổ quốc

Ngôi sao góp phần viết lên Tuyên ngôn độc lập

Viết lên:

“Bài ca tôi không quên, tôi không quên...” 

Nơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến Tuất

Nhắc thế hệ hôm nay và cả mai sau

Biết ơn những người đã khuất

Đồng đội tôi, giờ nằm yên trong đất

Duy chỉ xin một điều

đừng ai phản bội sự hy sinh.

T.T