Nhớ em - Thơ Minh Vũ

18.06.2016

Anh cân nỗi nhớ của anh bằng giấc mơ

 Nỗi nhớ bám vào hơi thở và cái nút áo

 Chẳng có ai bắt được và ghì giữ

 Ngày em đi

Nỗi nhớ gặm anh như bò gặm cỏ

Nhớ em - Thơ  Minh Vũ

Nơi em đón đợi

Mặt trời làm chứng

Thời gian làm chứng

Anh cân nỗi nhớ của anh bằng giấc mơ

Nơi tình cờ em đi           

Trôi theo những chiếc là vàng

Còm cõi vầng trảng buốt lạnh

Anh không tránh được những giấc mơ kéo dài

Đến bên kia vách núi

Có con chim đang khóc.

 

M.V