Bên đời một ánh vàng mây - Trần Trình Lãm

21.11.2019

Và hãy cứ tìm theo mây cuối núi

Gió đông bay

những tàn lá cựa mình

Người có trách

sao ta kìm nông nổi

Để non xa hờ hững với ngọn ngành

Bên đời một ánh vàng mây - Trần Trình Lãm

Rồi phó mặc

cho mưa về trên đá

Giọt trần ai ướt hết

nụ môi đầy

Tan loãng những hư hao từ băng giá

Trăm năm xa nào có

mãi trơ ngàn

 

Dù cho suối reo mòn câu cũ rích

Thì thầm chi

năm tháng ấy đã từng

Ta cúi nhặt vài âm thừa

vụn vỡ

Gói mang về

nhen bếp lửa vô minh

 

Ừ cứ mặc con chim reo

nhả nhớt

Khúc hoan tình rót nhẹ

cuối lưng đồi

Chờ trăng đến mở rượu chay

đãi khách

Ta ngả mình uống trọn

một vầng mây./.

T.T.L