Cái duyên - Thơ của Tạ Đình Chiến

03.02.2012

“ Còn duyên kẻ đón người đưa

“ Hết duyên đi sớm về trưa một mình…”

“ Cái duyên có tự bao giờ

“ Để người con gái tôn thờ xưa nay

Cái duyên - Thơ của Tạ Đình Chiến

Hương đồng gió thoảng heo may

Duyên như cánh bướm đắm say lòng người!

Ẩn trong ánh mắt nụ cười

Lời ăn, tiếng nói…duyên trời phú cho

Duyên thời xuân sắc ngây thơ

Theo người phụ nữ bạc phơ mái đầu

Tuổi nào, duyên nấy…lắng sâu

Duyên còn hay mất bởi câu giữ mình

Sống sao trọn nghĩa vẹn tình

Cái duyên còn mãi với mình thủy chung…!