Chia tay miền quan họ - Thơ Quốc Long

09.11.2016

"Người ơi người ở đừng về"!

 câu Quan họ ấy

  nào ngờ hôm nay

 đã từng vạt gót đó đây

ai ngờ lại gặp

hôm nay người về...         

Chia tay miền quan họ - Thơ Quốc Long

Người ơi

tuy chửa ước thề

mà lòng ta đã bộn bề ngổn ngang

hồn chưa gửi " áng mây hàng "

mà tim rung động, rộn ràng đó đây...

Người về ta nắm bàn tay

Muốn đưa, muốn tiễn như ngày tuổi thơ

Người về...Ta đứng ngẩn ngơ

thương người dãi nắng dầm mưa bao hồi...

Người về ta nhắn đôi lời:

- Buồn, vui xin chớ :" đứng ngồi với ai !"

Trăm năm...là chuyện lâu dài

người về nhớ nhé!

Ta người đợi trông!...

 

Q.L