Đà Nẵng tổ chức xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

04.08.2021
Đinh Trang
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng vừa gửi công văn số 1776/ SVHTT-QLVH về việc xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021.

Đà Nẵng tổ chức xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Giải thưởng phát triển Văn hóa đọc.

Căn cứ Công văn 2387/BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng thông báo và kính đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị hỗ trợ thông báo nội dung Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc ban hành theo Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL nêu trên đến các cá nhân, tập thể có liên quan và đề xuất các cá nhân, tập thể thuộc đơn vị quản lý có đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ nhất - năm 2021.

2. Quy định về nộp hồ sơ

Đối tượng: Cá nhân, thư viện thuộc hệ thống thư viện công cộng, thư viện của các cơ quan, tổ chức do UBND thành phố, UBND các quận/ huyện thành lập; thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, không gian đọc; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có đóng góp tích cực cho việc phát triển văn hóa đọc của thành phố.

Đơn vị, cá nhân lập hồ sơ gửi 3 bộ (bản chính) về Sở Văn hóa và Thể thao (thông qua phòng Quản lý Văn hóa), tầng 17, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng, trước ngày 15/9/2021 đề trình Hội đồng xét Giải thưởng.

Hồ sơ gồm: Báo cáo thành tích của tập thể cá nhân có xác nhận của cơ quan chủ quản. Đối với các tập thể, cá nhân ngoài công lập lấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi sinh sống hoặc đặt trụ sở cơ quan, tổ chức (mẫu báo cáo truy cập http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/document.aspx?sitepageid=633&id=19742)

Các tập thể, cá nhân gửi bản mềm báo cáo thành tích qua địa chỉ email: tamtt5@danang.gov.vn.

Bản thuyết minh về các chỉ số hoạt động của thư viện và các hoạt động góp phần phát triển văn hóa đọc đã được kèm theo tài liệu, tư liệu, ảnh, băng video, clip của cá nhân, tổ chức đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Thông tin chi tiết liên hệ Trà Thị Thanh Tâm, điện thoại: 02363822136/0775466460.