Dăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy Dương

26.07.2019

Buổi sáng nguồn lạnh vắt qua chiếc khăn

Buông hờ

Mong manh nỗi nhớ

Ly ca phê sánh đặc

Nhấp vị đời ngậm sâu

Dăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy Dương

Ngày hôm qua nụ hôn ngọt đến bất ngờ

Vòng tay rộng

Tim đập nhanh như thể

Vỡ tung

Ngày hôm qua đường dài bằng những chuyến đi xa

Chia trong bão tố

Nước mưa dầm đẫm giọt mắt

Vừa mới nảy mầm.

Nếu nhắc em về ngày hôm qua

Chiếc áo đã cũ

Vẫn muốn mặc nhiều lần

Mùi thời gian quánh đặc

Đo lên đôi môi

Cuối dòng thời gian đôi bàn tay buông

Hạnh phúc ngắn trả lời yên lặng

Có tiếng hát phía ngọn đồi tắt nắng

Tan như lời sương rơi.

N.N.T.D