Phương người – Thơ của Trần Xuân Linh

02.12.2011

Đi từ đông cũ, cuối mùa

Vẫn lòng lạnh giá nối mùa đông sau

Biết đời đã chẳng còn nhau

Ta về lối cũ nhặt màu hoa xưa

Phương người – Thơ của Trần Xuân Linh

Ngõ về áo trắng đường trưa

Chùm hoa tím vẫn đong đưa bên đường

Thương màu hoa tím. Mà thương…

Lòng ta tím thẫm tơ vương ngõ này

Tóc mây còn mượt vai gầy

Hoa xưa còn nở lối này, hay quên?

Trời chiều tím ngõ chênh vênh

Gởi màu hoa cũ về bên phương người…

Chia tay thuở ấy, xa rồi

Còn đây ta với một trời đông thôi…