Bóng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

15.08.2017

Vẫn là em, vẫn là tôi

Tại ai bóng vỡ bên trời mưa trưa

Cầm lên hạt vỡ. Xót chua…

Giấu vào ngực. Chín một mùa xuân riêng

Hình như sợi gió rất hiền

Mang theo hương phía tóc em thổi về

Bóng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Tay nâng giọt nhớ mân mê

Tiếc thương mùa cũ có về đến nơi !

 

Chiều nghiêng nắng đổ qua đời

Chạm miền ký ức rối bời rạ rơm

 

Vườn ai chim hót véo von

Có ai nhặt bóng hoàng hôn. Lặng thầm…


N.H.S