Đi tìm - Trí Dũng

25.11.2011

Mùa hội núi anh đi tìm lá

Miệt vườn vắng tiếng chim

Đồng bằng mênh mông sông nước

Lặng lẽ trôi lục bình

Đi tìm - Trí Dũng

Mùa chợ nổi anh đi tìm cây

Mặt em bồng bềnh cười nói

Thuyền dềnh mghiêng ngả

Neo vào sóng say

Mùa lũ anh bỏ cây cầu

Đi tìm bãi đất

Gặp em gieo hạt

Mắt phù sa nâu

Mùa đời anh anh đi tìm mai sau

Chẳng bao giờ tới

Có còn kịp cho anh ăn trái

Từ tay em ngọt ngào…