Đợi – Thơ Phạm Thi Nhung

09.03.2012

Đợi ngày đổ nắng sang đêm

Vườn xưa thắm một nỗi niềm rất xanh

Thềm hoa rủ bóng buông mành

Trời xui khói tỏa mong manh hiên nhà

Đợi – Thơ Phạm Thi Nhung

Đợi từ trong trứng sinh ra

Đợi thời gian tím hoa cà hoa sim

Chiều trôi mây thả bóng chim

Bàn chân quẫy đạp ngước tìm sữa thơm

Đợi con từ thủa trăng tròn

Thức qua chín tháng mỏi mòn mắt trông

Thương con tháng rã năm ròng

Làm sao hết đợi hết mong hết chờ…