Nhà thơ - Thanh Quế

05.11.2019

Suốt bao năm ròng rã

Anh cần cù xây dựng những ngôi nhà:

Nhà cho trăng

Nhà cho gió

Nhà thơ - Thanh Quế

Nhà cho núi

Nhà cho hoa

Đến nỗi chính anh không có nhà để ở

Anh đành ngủ giữa cỏ cây.

T.Q