Hội nghị Ban Chấp hành Quí I/2014

08.04.2014

Sáng ngày 8/4, Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã họp thường kỳ đánh giá hoạt động quý I/2014, triển khai một số nhiệm vụ quan trọng của quý II và đăng ký thi đua năm 2014.

Hội nghị Ban Chấp hành Quí I/2014

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

 

Trong quý I/2014, hoạt động của Liên hiệp Hội và 9 hội chuyên ngành khá phong phú, sôi động tập trung vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XII, kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Đà Nẵng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật.

 

Ban chấp hành cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm phải thực hiện trong quý II:           

-Chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ cho Hội Âm nhạc và Hội Nhà văn tiến hành tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018, tiến tới chuẩn bị Đại hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

-Tiếp tục triển khai sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (chú trọng đến nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác)và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Trung ương phát động.

-Chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động” thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

-Động viên văn nghệ sĩ các Hội chuyên ngành thực hiện nhiều công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

-Tiếp tục thực hiện kế hoạch hưởng ứng chủ trương “Xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang”, xuất bản tập sách văn học nghệ thuật về vùng đất và con người Hòa Vang trong quá trình xây dựng và phát triển vào cuối quý II/2014.

-Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với các sở, ban ngành liên quan trong thành phố, với Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố thực hiện chuyên mục Văn nghệ và Đời sống nhằm quảng bá, giới thiệu tác giả-tác phẩm đến công chúng.

-Tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2014 tại Nhà  sáng tác Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và đi thực tế sáng tác.

-Triển khai việc chuẩn bị tổ chức Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi.

-Tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam.

-Các Hội chuyên ngành xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ đã được Đại hội nhiệm kỳ mới thông qua.

-Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, xây dựng các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh năm 2014.

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch các Hội chuyên ngành đã ký kết giao ước thi đua năm 2014 với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao.

 

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

 

Lý Tuấn