Giao lưu văn học với chủ đề "Chức năng dự báo của văn chương"

13.10.2017

Chiều ngày 13/10, Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật phối hợp với Hội Nhà văn thành phố tổ chức giao lưu với nhà văn Nguyên An và nhà văn Nguyễn Bắc Sơn về chủ đề "​Chức năng dự báo của văn chương​".

Giao lưu văn học với chủ đề


Đến dự buổi Giao lưu có Ban Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Ban Chấp hành Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật, Ban Chấp hành Hội Nhà văn, 
đại diện Ban Chấp hành các Hội chuyên ngành, phóng viên báo đài, các nhà văn, nhà thơ và nhiều bạn yêu văn học tại Đà Nẵng.

 

Tham gia chủ trì buổi giao lưu, nhà văn Nguyên An và nhà văn Bắc Sơn đã nêu ra những vấn đề quan trọng về chức năng dự báo của văn chương như: thời điểm ra đời tính dự báo của văn chương, vai trò dự báo của văn chương, dự báo văn chương trong văn học hiện đại,...

 

Nhà văn Nguyên An cho rằng, tính dự báo của văn chương ra đời từ khi sáng tác văn chương dân gian hình thành và phát triển theo sự phát triển của dân tộc. Bằng sự mẫn cảm của mình, các văn nghệ sĩ đã góp phần đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn của đời sống tinh thần, vật chất và xã hội để từ đó góp phần hoạch định chiến lược đổi mới, làm cho đất nước phát triển. Đồng thời mức độ dự báo, tính chất và nội dung dự báo không phải như nhau trong mỗi trào lưu văn học, mỗi thời kỳ.

 

Tại buổi giao lưu, nhà văn Bắc Sơn nhấn mạnh, văn chương đang phản ánh, dự báo những vấn đề nóng của xã hội như: biên chế của người lao động, chính trị, xuất bản phẩm hiện nay… Nhà văn cũng khẳng định chức năng dự báo trong văn xuôi đang phát triển rầm rộ, phản ánh nhiều khía cạnh của xã hội, nhưng dự báo như thế nào thì tùy thuộc vào từng nhà văn.

Buổi giao lưu là dịp để các nhà văn, nhà thơ trao đổi các vấn đề về văn chương, góp phần tạo hứng khởi trong sáng tác ở thời kỳ mới.

Một số hình ành tại buổi giao lưu:

 

Nhà văn Nguyễn Văn Mận trao đổi về vai trò của nhân vật trong dự báo văn chương.

 

Nhà thơ Mai Hữu Phước trao đổi về cái nhìn của bạn đọc với vấn đề dự báo trong văn chương.

 

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy trao đổi về sự khác nhau
giữa chức năng dự báo của văn chương và vấn đề ám chỉ trong văn chương.

 

Nhà văn Thái Bá Lợi khẳng định tầm quan trọng chức năng dự báo của văn chương qua một số tiểu thuyết đương đại.

 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thuận cho rằng, nguyên liệu để hình thành tính dự báo trong tác phẩm phải dựa trên thực tiễn, kinh nghiệm sống của nhà văn.

 

Văn nghệ sĩ chụp hình lưu niệm với nhà văn Nguyên An và nhà văn Nguyễn Bắc Sơn.


Đinh Trang