NSNA Thân Nguyên giành Huy chương Vàng FIAP

02.04.2013
Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 119 Toronto - Canada 2012 với nội dung tự do cho ảnh màu, đen trắng, kỹ thuật số và thiên nhiên dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế FIAP và Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ phát động từ tháng 6 - 12/2012 đã nhận được sự tham gia của các nhà nhiếp ảnh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

NSNA Thân Nguyên giành Huy chương Vàng FIAP

Vừa qua, Ban Giám khảo đã chấm để chọn các tác phẩm trưng bày triển lãm, đồng thời chọn ra các tác phẩm xuất sắc trong các thể loại để trao giải. Trong các thể loại của cuộc thi, Việt Nam có 01 NSNA được trao giải thưởng cho thể loại tự do ảnh màu  và 01 NSNA được tặng bằng danh dự cho thể loại tự do thiên nhiên.

NSNA Thân Nguyên, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giành Huy chương Vàng FIAP với tác phẩm “Nương tựa”  trong thể loại tự do cho ảnh màu.

Bức ảnh “Nương tựa”  đã được bán đấu giá với số tiền 130.000.000đồng tại Đại hội thành lập Hội Thương gia thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ số tiền bán ảnh được ủng hộ cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

                                                                                                        

Trần Thành