BTV Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Điện ảnh về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018

12.11.2013

Sáng ngày 12/11/2013, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

BTV Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Điện ảnh về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018

đã làm việc với Ban Chấp hành Hội Điện ảnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018. Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc.


Đạo diễn Huỳnh Hùng, Chủ tịch Hội Điện ảnh đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội gồm các nội dung sau:

-Thành lập Ban Tổ chức đại hội do Đạo diễn Huỳnh Hùng, Chủ tịch Hội Điện ảnh làm trưởng ban.

-Thời gian tổ chức đại hội đại hội nội bộ và đại hội chính thức vào ngày 23/11/2013.

-Nội dung các dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, Kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2007-2013.

-Thực hiện rà soát lại số lượng hội viên để củng cố lực lượng. Sau khi rà soát, số lượng hội viên đủ tư cách được triệu tập dự đại hội là  53 người.

-Số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 là 5 người, Số lượng Ban Kiểm tra là 3 người, Hội đồng nghệ thuật là 5 người.

 

Ban Thường vụ đã trao đổi, góp ý và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Điện ảnh bổ sung, sửa chữa hoàn chỉnh các văn bản đã báo cáo tại buổi làm việc và tập trung lãnh đạo tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018 thành công tốt đẹp.

 

.

 

                                                                                                                                                                                  

Lê Cường