Giới thiệu 9 tác phẩm tham gia xét Giải thưởng năm 2015 của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam

07.10.2015

Thực hiện chủ trương giới thiệu tác phẩm hội viên địa phương tham gia dự xét Giải thưởng năm 2015 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến các Hội chuyên ngành để chọn tác phẩm đề nghị lên Liên hiệp Hội xem xét.
 

Giới thiệu 9 tác phẩm tham gia xét Giải thưởng năm 2015 của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam

Căn cứ qui định xét Giải thưởng năm 2015 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đề xuất của các Hội chuyên ngành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thẩm định và thống nhất giới thiệu 9 tác phẩm của 9 tác giả thuộc 5 Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tham gia dự xét Giải thưởng năm 2015.

9 tác phẩm được gởi lên Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam gồm: bút ký Đi tìm huyền thoại cho đất của Nguyễn Nhã Tiên (Hội Nhà Văn), tranh đồ họa sắc màu Nghiệp của Đoàn Phi Hổ và tranh khắc gỗ Đất nước trọn niềm vui của Trương Nguyễn Nguyên Kha (Hội Mỹ thuật), ca khúc Đà Nẵng đẹp như mơ của Đinh Gia Hòa và Khúc nhạc đồng quê của Trần Lành (Hội Âm nhạc), ảnh nghệ thuật Lung linh Sông Hàn của Trịnh Thu Nguyệt và Gia đình voọc chà vá chân nâu của Võ Hoàng Vũ (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật), múa Chim hải âu và người lính đảo của Biên đạo múa Hoàng Châu và Bắc cầu qua Sông Hàn của Đình Phong (Hội Nghệ sĩ Múa). 

Các tác phẩm tham gia dự xét giải thưởng là những tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật các Hội chuyên ngành đánh giá cao. Đây là sáng tác của những tác giả đã xuất bản nhiều tác phẩm có chất lượng trong những năm qua.

 

Đinh Trang