Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Kiến Trúc Sư

10.10.2014

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 đã làm việc với BCH Hội Kiến trúc sư vào chiều ngày 09/10/2014.

Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Kiến Trúc Sư

BCH Hội Kiến trúc sư gồm KTS  Phạm Phú Bình-Phó chủ tịch, KTS  Tô Văn Hùng-Phó chủ tịch, KTS Huỳnh Tòa, KTS Trần Thị Ánh Tuyết, KTS Trương Văn Ngọc, KTS Trần Quang Huy, KTS Phan Đức Hải, KTS Phạm Ngọc Cần, KTS Trần Văn Hoàng, KTS Thái Ngọc Trung, KTS Nguyễn Văn Duy-Ủy viên tham dự buổi làm việc.            

 

KTS Tô Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội đã báo cáo những hoạt động chính của Hội trong nhiệm kỳ qua, trong đó nêu bật thành tích tạo được nét riêng cho kiến trúc Đà Nẵng và tổ chức thành công Đại hội kiến trúc sư Châu Á năm 2011 tại Đà Nẵng qua đó nâng cao vai trò của kiến trúc sư thành phố với cả nước, đồng thời xác định tồn tại cần khắc phục là việc tập hợp lực lượng kiến trúc sư trẻ còn hạn chế, công tác tham mưu phản biện chưa hiệu quả.

 

Nhiều ý kiến của các ủy viên BCH Hội Kiến trúc sư nêu lên giải pháp góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII đạt kết quả tốt trong thời gian đến. Các ý kiến tập trung về nội dung thực hiện phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật để liên kết các hội hoạt động hiệu quả hơn, định kỳ 6 tháng tổ chức gặp gỡ trao đổi giữa Ban Thường vụ Liên hiệp Hội và Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư để đánh giá kết quả hoạt động, tổ chức giao lưu giữa các Hội chuyên ngành tạo sự hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Cùng với các Hội chuyên ngành, BCH Hội Kiến trúc sư cũng đã có đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố thành lập lại Hội đồng qui hoạch kiến trúc thành phố theo qui định của Bộ Xây dựng đã giải thể, mời đại diện ngành kiến trúc tham gia các cuộc họp qui hoạch về kiến trúc hàng tháng của UBND thành phố, đảm bảo sự công bằng trong hành nghề cho kiến trúc sư, những dự án quan trọng và công trình kiến trúc đặt những nơi quan trọng phải được tư vấn phản biện nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện.  

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất đối với Liên hiệp Hội và UBND thành phố của BCH Hội Kiến trúc sư. Theo đó, Chủ tịch Liên hiệp Hội đề nghị Hội chú ý phát huy ý tưởng sáng tạo phục vụ sự phát triển của thành phố; chuẩn bị nhân sự tham gia Hội đồng lý luận phê bình và Hội đồng nghệ thuật thành phố; nghiên cứu xúc tiến thiết lập quan hệ với Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật; sẽ đề nghị UBND thành phố tạo cơ chế tư vấn phản biện cho kiến trúc sư và môi trường làm việc thuận lợi để xây dựng đề án, công trình qui hoạch kiến trúc đô thị Đà Nẵng; tái lập Hội đồng qui hoạch kiến trúc thành phố gồm các ngành có liên quan và các chuyên gia có kinh nghiệm về qui hoạch, kiến trúc.  

 

Hồ Song