Hội Nhà văn Đà Nẵng tổ chức đi thực tế sáng tác tại huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

08.09.2017

Thực hiện chương trình sáng tác về đề tài văn hoá các dân tộc miền núi, sáng ngày 7/9/2016, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng tổ chức đi thực tế sáng tác tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Hội Nhà văn Đà Nẵng tổ chức đi thực tế sáng tác tại huyện Tây Giang tỉnh Quảng NamĐoàn thực tế sáng tác có 15 nhà văn, nhà thơ là hội viên thuộc Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng do Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật - Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Trong đợt thực tế sáng tác lần này, Hội Nhà văn Đà Nẵng phối hợp với Phòng Văn hoá Thể thao huyện Tây Giang tổ chức đi thực tế sáng tác tại các xã có người dân tộc, thăm các di tích lịch sử, văn hoá; làm việc, giao lưu với lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Tây Giang. Trong thời gian đi thực tế sáng tác, các hội viên sẽ thâm nhập và tìm hiểu sinh hoạt văn hóa tại địa phương nhằm khai thác tư liệu và tích lũy vốn sống góp phần phục vụ cho việc nâng cao chất lượng sáng tác của các hội viên.

Đợt đi thực tế sáng tác sẽ kết thúc vào ngày 9/9/2017.

 Đinh Trang