Chỉ đạo tổ chức đại hội Âm nhạc thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023

09.08.2018


Chiều ngày 08/8/2018, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Âm nhạc về việc chuẩn bị đại hội Hội Âm nhạc nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chỉ đạo tổ chức đại hội Âm nhạc thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023


Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố chủ trì cuộc họp.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Âm nhạc, Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, Chủ tịch Hội Âm nhạc báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Hội Âm nhạc nhiệm kỳ 2018 - 2023 về các nội dung: văn kiện đại hội, dự kiến cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, thời gian tiến hành đại hội... Các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Âm nhạc đã phát biểu nhiều vấn đề bổ sung nội dung báo cáo của chủ tịch Hội Âm nhạc trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng Hội Âm nhạc vững mạnh trong nhiệm kỳ đến.

 

 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội cũng đã có những ý kiến góp ý về nội dung và công tác tổ chức đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Âm nhạc, trong đó chú trọng đến Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới để đảm bảo dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả.

 

 

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã kết luận và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Âm nhạc những nội dung trọng tâm cho việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội trù bị vào ngày 17/8/2018 và đại hội chính thức vào ngày 18/8/2018.

- Địa điểm tổ chức đại hội tại Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng.

- Hoàn chỉnh văn kiện đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo của Ban kiểm tra, Điều lệ Hội (nếu có sửa đổi), Nghị quyết đại hội.

- Thống nhất đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 với số lượng 07 thành viên, theo cơ cấu dự kiến 04 thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2018 và 03 thành viên mới tham gia Ban Chấp hành lần đầu. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đảm bảo theo Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 12/7/2018 về đại hội các hội chuyên ngành và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

-Thống nhất với đánh giá tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 về thành tựu hoàn thành nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội III đề ra, đặc biệt phát huy tốt trên các mặt xã hội hóa trong việc tổ chức hoạt động, tập hợp và phát triển lực lượng, thâm nhập thực tế tại địa phương và giới thiệu, quảng bá tác giả - tác phẩm, hoạt động trên trang tin điện tử của hội tạo được ấn tượng trong giới âm nhạc cả nước; về tồn tại cần khắc phục là chưa quan tâm phát triển đều 4 chuyên ngành sáng tác, lý luận - phê bình, biểu diễn và đào tạo - giảng dạy, nhất là giữa sáng tác khí nhạc và ca khúc, ban chấp hành hoạt động chưa đều tay; về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến phải tiếp tục phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ qua đồng thời chú trọng xây dựng ban chấp hành tinh gọn, trẻ hóa, đoàn kết và phát triển đều 4 chuyên ngành của Hội.

Ban Chấp hành Hội Âm nhạc sẽ triển khai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

 

Đinh Trang