Tổ chức thực tế sáng tác tại Hòa Vang

25.02.2014

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2014 của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật và tiếp tục hưởng ứng chủ trương “Xây dựng nông thôn mới” của thành phố, nhóm họa sĩ nữ tổ chức thực tế sáng tác tại thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang từ ngày 20/02 đến 28/02/2014.

Tổ chức thực tế sáng tác tại Hòa Vang

Đoàn đi thực tế gồm 5 thành viên: Nguyễn Thị Dư Dư, Trần Thị Cúc, Tôn Nữ Tâm Hảo, Đinh Mỹ Hương, Nguyễn Thị Hoa do họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư làm trưởng đoàn.

 

Trong thời gian thực tế, Đoàn đã gặp gỡ giao lưu với nhân dân tại địa phương để tìm hiểu truyền thống của vùng đất và đời sống sinh hoạt của người dân Hòa Tiến nhằm bổ sung vốn sống và tạo nguồn cảm hứng sáng tác.

 

Sau đợt thực tế sáng tác, nhóm họa sĩ nữ sẽ tổ chức triển lãm báo cáo và gửi tác phẩm tham gia Triển lãm “Sắc màu V” của Câu lạc bộ Nữ họa sĩ 3 miền gồm các họa sĩ nữ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng tổ chức tại thành phố Huế vào giữa tháng 4 nhân Festival 2014.

   

                                                                                                                                                                                                                                Minh Kiều