Đại hội cơ sở Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng

21.10.2020
Minh Toàn
Tiến tới Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vào lúc 14 giờ ngày 19/10/2020 tại Hội trường Liên hiệp các Hội văn học – Nghệ thuật TP Đà Nẵng, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đại hội cơ sở Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng

 Trong những nhiệm kỳ trước, Đại hội cơ sở lấy theo đơn vị Miền Trung và Tây nguyên, nhưng năm nay do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp nên BCH Hội Nhà văn Việt Nam quyết định lấy Chi hội làm đơn vị tổ chức Đại hội cơ sở.

Đại hội tham gia thảo luận, góp ý các văn kiện trình Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X. Các nhà văn Thái Bá lợi, thanh Quế, Ngân Vịnh, Bùi Công Minh, Nguyễn Kim Huy đã tham gia vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các ý kiến đề cập một số nội dung: Việc quảng bá tác phẩm có chất lượng của các nhà văn Việt Nam ra nước ngoài cần được tăng cường; Hội Nhà văn Việt Nam cần quan tâm đầu tư sáng tác cho hội viên, cần có kế hoạch tổ chức đi thực tế sáng tác đồng đều cho hội viên các vùng miền; Đội ngũ nhà văn Việt Nam cần thêm những người viết văn trẻ, có kế hoạch bồi dưỡng, thu hút các cây bút trẻ…

Nhà thơ Bùi Công Minh phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

Nhà thơ Ngân Vịnh phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

Đại hội đã lấy phiếu tín nhiệm về ứng cử và đề cử nhân sự cho Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra cho Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc. Kết quả có 10 nhà văn sau đây được cử đi dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa X (xếp theo a,b, c): Lê Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Kim Huy, Nguyễn Nho Khiêm, Thái Bá Lợi, Bùi Công Minh, Thanh Quế, Đinh Thị Như Thúy, Ngân Vịnh, Bùi Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.