Khai mạc lớp bồi dưỡng biên đạo múa quần chúng

18.03.2014

Sáng ngày 18/3/2014, lớp bồi dưỡng biên đạo múa quần chúng do Hội Nghệ sĩ Múa Đà Nẵng tổ chức với sự hỗ trợ của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã khai mạc tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia lớp học là các biên đạo múa là hội viên của Hội, các biên đạo múa trong các đơn vị, trường học và những người làm công tác múa quần chúng ở Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận.

 

Khai mạc lớp bồi dưỡng biên đạo múa quần chúng

 

 

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 15 ngày. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được những nghệ sĩ múa có uy tín của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Múa thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về công tác biên đạo và phổ biến các điệu múa Việt Nam cùng một số điệu múa Điện Biên mới sáng tác mang tính quần chúng, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. Các học viên sẽ được Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cấp giấy chứng nhận và sẽ là lực lượng nồng cốt phổ biến, truyền thụ lại cho những người yêu thích nghệ thuật múa ở Đà Nẵng để các điệu múa đi vào cuộc sống.

 

Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng biên đạo múa quần chúng, Hội Nghệ sĩ Múa Đà Nẵng sẽ phát động cuộc thi múa “Điệu nhảy Việt Nam – Điệu nhảy Điện Biên” và tổng kết trao giải vào đầu tháng 5/2014, đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), góp phần để lòng dân hướng về cách mạng và đưa nghệ thuật múa đến với công chúng.

 

Phạm Huỳnh