Thực tế sáng tác tại huyện Hòa Vang

15.08.2012
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thành lập Đoàn văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế sáng tác và tổ chức một số hoạt động văn hóa nghệ thuật tại một số xã huyện Hòa Vang từ ngày 15/8 đến 31/8/2012 theo kế hoạch đã thống nhất với Thường trực Huyện ủy Hòa Vang nhằm triển khai Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012, Thông báo kết luận số 99-TB/TU ngày 6/4/2012 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và Công văn số 387-CV/BDVTU ngày 14/5/2012 của Ban Dân vận Thành ủy về việc:”Đăng ký và ký kết giao ước giúp đỡ huyện Hòa Vang-xây dựng nông thôn mới”. Đoàn văn nghệ sĩ gồm 40 nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ sân khấu, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ nhiếp ảnh do nhà thơ Bùi Công Minh làm Trưởng đoàn.

Thực tế sáng tác tại huyện Hòa Vang

Sáng ngày 15/8, lãnh đạo Huyện ủy huyện Hòa Vang đã đón tiếp Đoàn và giới thiệu tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện. Đại diện các ban ngành cùng dự cũng đã trao đổi với Đoàn về những hoạt động phát triển nông thôn của địa phương.

Đoàn đã đến các xã Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Nhơn và nghe lãnh đạo báo cáo việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của các xã.

Sau đợt đi thực tế tập trung này, các văn nghệ sĩ sẽ tổ chức theo nhóm và từng cá nhân trực tiếp đến các xã gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị, cá nhân điển hình để lấy tư liệu sáng tác.

Các sáng tác gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang của văn nghệ sĩ sẽ được tổ chức trưng bày tại các cuộc triển lãm tranh - ảnh nghệ thuật, được biểu diễn trong chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt ở nhiều điểm trên địa bàn huyện và giới thiệu trên tạp chí Non Nước khi kết thúc đợt thâm nhập thực tế tại Hòa Vang.

 Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của văn nghệ sĩ Đà Nẵng hưởng ứng chủ trương của Trung Ương và của Thành phố trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới thông qua đặc thù hoạt động của văn học nghệ thuật.

                                                                                                                                                                             Lê Uyên