Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 6 tháng đầu năm 2022

08.07.2022
Thạch Hà
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố (Liên hiệp Hội) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2022 vào sáng ngày 8/7.

Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 6 tháng đầu năm 2022

Ban chấp hành Liên hiệp Hội tham dự hội nghị đông đủ. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo tình hình hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã chỉ đạo các hội chuyên ngành phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997- 01/01/2022) và đón Xuân Nhâm Dần - 2022: Triển lãm mỹ thuật với các chủ đề “Mùa xuân mới, tác phẩm mới”; “Hội Ngộ”; Triển lãm ảnh nghệ thuật với các chủ đề “Vẻ đẹp Việt Nam”; “Cuộc hội ngộ tháng 3”; tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng tại Công viên APEC; Giới thiệu 28 văn nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho văn nghệ sĩ của 09 Hội chuyên ngành dự buổi gặp mặt đầu năm Tân Sửu do Lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức; Cử 40 văn nghệ sĩ thuộc các Hội chuyên ngành tham dự Hội nghị “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức; Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 (giai đoạn 2015-2020); Tiếp đoàn NSNA Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Kiểm tra Ban Tuyên giáo trung ương; Hỗ trợ các Hội chuyên ngành như: Nhà văn, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nghệ thuật, Văn nghệ dân gian tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác và xuất bản tác phẩm mới; Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi - hè 2022 ...

Tạp chí Non Nước và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục đăng tải các hoạt động, tác phẩm về văn học - nghệ thuật đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài thành phố.

 

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 như:

 1. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa dàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phốkết hợp với việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 2. Tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 3. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trại sáng tác tổng hợp cho 09 Hội chuyên ngành.
 4. Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật giữa Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Daegu (Hàn Quốc).
 5. Hội đồng Lý luận,  Phê bình Văn học - Nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm đánh giá, nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.
 6. Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
 7. Tạp chí Non Nước và Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục tăng cường chỉ đạo củng cố bộ máy tổ chức, các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng Tạp chí Non Nước - tạp chí sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ thành phố. Bên cạnh Tạp chí Non Nước bản in giấy, cần chú trọng phát triển bản tạp chí điện tử để phục vụ kịp thời nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài thành phố; tập trung đăng tải các bài viết,các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng trong và ngoài thành phố.
 8. Tiếp tục chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ 09 Hội chuyên ngành bằng các hoạt động văn học, nghệ thuật thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an”, tuyên truyền thực hiện nếp văn hóa, văn minh đô thị gắn với Chương trình “5 không, 3 có” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
 9. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 2 nguồn Quỹ Hỗ trợ sáng tácVăn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.
 10. Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao thành phố và Hội Mỹ thuật Việt Nam dự thảo các kế hoạch để chuẩn bị cho Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 27 năm 2022 tại Đà Nẵng.
 11. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm, tác giả - văn nghệ sĩ và các hoạt động văn học, nghệ thuật khác trên trang Văn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc v.v...
 12. Chỉ đạo các Hội chuyên ngành chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội Hội chuyên ngành nghiệm kỳ 2023-2028.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu kết luận Hội nghị, xác định tập trung phối hợp với các Hội chuyên ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2022 đặc biệt chú trọng những nội dung sau: Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa dàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật giữa Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Daegu (Hàn Quốc); Tiếp tục triển khai có hiệu quả 2 nguồn Quỹ Hỗ trợ sáng tác Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên; Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao thành phố và Hội Mỹ thuật Việt Nam dự thảo các kế hoạch để chuẩn bị cho Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 27 năm 2022 tại Đà Nẵng.

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành và các bộ phận thuộc cơ quan Liên hiệp Hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

T.H