Hội thảo “Thơ Đà Nẵng sau 1975 - Diện mạo và xu hướng phát triển”

26.08.2013

Sáng ngày 25/8/2013, Hội Nhà văn thành phố đã tổ chức hội thảo “Thơ Đà Nẵng sau 1975-Diện mạo và xu hướng phát triển” tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng.

Hội thảo “Thơ Đà Nẵng sau 1975 - Diện mạo và xu hướng phát triển”

Tham dự hội thảo có các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, giảng viên Đại học Đà Nẵng, Đại học Quảng Nam và những người yêu thơ ở Đà Nẵng.

Nhiều tham luận về thơ Đà Nẵng đã được trình bày tại hội thảo như Vài suy nghĩ về thơ Đà nẵng sau 1975 của nhà thơ Thanh Quế, Thơ Đà Nẵng từ 1975 đến nay – Nhìn từ cội nguồn mỹ học sáng tạo của PGS-TS Hồ Thế Hà, Diện mạo thơ Đà Nẵng sau 1975 và xu hướng phát triển của TS Huỳnh Văn Hoa, Mấy cảm nhận về thơ Đất Quảng sau 1975 của TS Phan Ngọc Thu, Nhìn lại thơ Đà Nẵng sau 1975 của ThS Nguyễn Minh Hùng, Tính tự sự và những mảnh vỡ thơ của ThS Nguyễn Phương Khánh, Thơ văn xuôi Đà Nẵng sau 1975- Vài suy nghĩ và cảm nhận của nhà văn Bùi Tự Lực, Mấy gạch đầu dòng về thơ “ngoại vi” Đà Nẵng của nhà thơ Trần Tuấn, Thơ trong đời sống và sự tiếp cận bạn đọc nhìn từ thực tếcủa nhà thơ Nguyễn Thị Anh Đào... đã đề cập nhiều về diện mạo thơ Đà Nẵng, đội ngũ tác giả thơ Đà Nẵng sau 1975, những vấn đề về tính tư tưởng trong thơ ca, thi pháp học, cách tân nghệ thuật thơ ca, mối quan hệ và vai trò thơ ca trong đời sống xã hội hiện đại.

 

Qua hội thảo, những thành tựu, những tồn tại của thơ Đà Nẵng đã được nêu lên và những vấn đề đáng quan tâm làm sao để tạo nên một diện mạo mới cho thơ Đà Nẵng và xác định vị trí của thơ Đà Nẵng trong phong trào thơ ca Việt Nam và xu thế hội nhập hiện nay cũng được đặt ra cho các nhà thơ ở Đà Nẵng.

 

Mỹ Hạnh