Nhận Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

26.06.2013
Sáng ngày 25/6/2013, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”.

Nhận Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng

Đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí  Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại hội nghị qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, thành phố Đà Nẵng đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt, diện mạo nông thôn chuyển biến mạnh, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết đề ra.

Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng Bằng khen cho 37 tập thể và cá nhân tiêu biểu các cấp thành phố, quận huyện và thôn xã có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012.

Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật được nhận Bằng khen là đơn vị đã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương của Trung ương và thành phố trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới thông qua đặc thù của hoạt động văn học nghệ thuật như đưa văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế sáng tác, triển lãm ảnh tại Trung tâm hành chính huyện và tặng toàn bộ tác phẩm trưng cho huyện Hòa Vang, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, giới thiệu sáng tác về đề tài xây dựng nông thôn mới trên tạp chí Non Nước và Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội nhằm giới thiệu thành quả đổi mới của Hòa Vang.

Phát huy thành quả đã đạt được và để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, trong thời gian đến, Liên hiệp Hội sẽ tập hợp tuyển chọn các sáng tác văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ viết về nông thôn mới Hòa Vang và xuất bản tập sách, qua đó góp phần tuyên truyền, vận động toàn thành phố tích cực thực hiện chủ trương giúp đỡ Hòa Vang xây dựng nông thôn mới của Thành ủy Đà Nẵng.

Đình Phong