Kết quả Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Đà Nẵng toàn cảnh"

22.12.2014

Sau gần 6 tháng phát động từ  tháng 7/2014 đến cuối tháng 11/ 2014, Ban Tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Đà Nẵng toàn cảnh" đã nhận được 2.272  ảnh màu và đen trắng của 276 tác giả từ 27 tỉnh, thành trong toàn quốc và 3 quốc gia gửi dự thi. 

Kết quả Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật

Căn cứ thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức đã kiểm tra các tác phẩm gửi tham gia dự thi và phát hiện có 34 tác phẩm phạm qui vì không chụp trong phạm vi thành phố Đà Nẵng và đã được giải thưởng, đã tham gia triển lãm trong nước, khu vực do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Ban Tổ chức quyết định loại bỏ những tác phẩm phạm qui này khỏi danh sách tham gia chấm chọn triển lãm và xét giải của Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Đà Nẵng toàn cảnh".

 

Số lượng tác phẩm chính thức được đưa vào danh sách tham gia chấm chọn triển lãm và xét giải của Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Đà Nẵng toàn cảnh" là 2.238 tác phẩm.

 

Sau hai ngày chấm ảnh, Ban Giám khảo Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Đà Nẵng toàn cảnh" đã hoàn thành việc chấm ảnh với 89 tác phẩm được chọn triển lãm và 11 tác phẩm  được trao giải gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

 

Tác phẩm Ca 3 của tác giả Võ Triều Hải – Đà Nẵng: Giải nhất

 

Tác phẩm Lễ hạ thủy của tác giả Nguyễn Quang – Đà Nẵng: Giải nhì

 

Tác phẩm Mùa trăng của tác giả Huỳnh Nam Đông – Đà Nẵng: Giải nhì

 

Tác phẩm Thành phố lên đèn của tác giả Võ Hoàng Vũ – Đà Nẵng: Giải ba

 

Tác phẩm Đêm hội của tác giả Nguyễn Quang – Đà Nẵng: Giải ba

 

Tác phẩm Vươn ra biển lớn của tác giả Quách Lực – Đà Nẵng: Giải ba

 

Tác phẩm Hướng về biển đảo của tác giả Phan Ngọc Hợi – Đà Nẵng: Giải khuyến khích

 

 Tác phẩm Lễ hội mục đồng của tác giả Huy Đằng – Quảng Nam: Giải khuyến khích

 

Tác phẩm Bà Nà trong nắng mai của tác giả Võ Triều Hải – Đà Nẵng: Giải khuyến khích

 

Tác phẩm Thông điệp hòa bình của tác giả Đặng Văn Nở - Đà Nẵng: Giải khuyến khích

 

Tác phẩm Khu đô thị mới của tác giả Vũ Ngọc Hoàng – Khánh Hòa: Giải khuyến khích

 

Thời gian tổng kết trao giải cuộc thi và khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật "Đà Nẵng toàn cảnh" sẽ tổ chức vào ngày 03/2/2015 tại Vườn hoa trước Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

                                                 

Dương Bằng