Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố đi thực tế sáng tác hưởng ứng cuộc thi “Tự hào một dải biên cương”.

18.06.2020

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức đi thực tế sáng tác tại biên giới các tỉnh Kon Tum, Gia Lai vào ngày 18/6/2020.

Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố đi thực tế sáng tác hưởng ứng cuộc thi “Tự hào một dải biên cương”.

Đoàn gồm 15 nghệ sĩ nhiếp ảnh do NSNA Huỳnh Anh - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Đây là hoạt động thực tế sáng tác hưởng ứng và thực hiện công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc biên giới năm 2020 của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”. 

Đoàn tập trung sáng tác ảnh nghệ thuật với nội dung: Hình ảnh sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ giúp dân phát triển kinh tế, giáo dục, y tế; cán bộ chiến sĩ trong công tác tuần tra kiểm soát đường biên giới, hình ảnh thể hiện mối quan hệ đối ngoại hữu nghị, hòa bình hợp tác, phát triển của Việt Nam và các quốc gia láng giềng.

Các tác phẩm ảnh nghệ thuật sẽ sử dụng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” góp phần đổi mới, đa dạng hoá các phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

Thạch Hà