Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức Hội nghị giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố

05.03.2021
P.V
Sáng 5/03, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật đã tổ chức Hội nghị giới thiệu đại biểu đại diện cho văn nghệ sĩ tham gia Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tổ chức Hội nghị giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Hướng dẫn số 25/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng hướng dẫn “nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”; Thông báo số 28/TB-MTTQ-BTT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng thông báo “về điều chỉnh phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026”, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giới thiệu 01 văn nghệ sĩ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu tham gia ứng cử Hội Đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 phải đáp ứng điều kiện là tuổi dưới 50, chưa phải là đảng viên, là người có uy tín trong giới văn nghệ sĩ thành phố.

Sau phiên họp, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã thống nhất giới thiệu hoạ sĩ Hồ Đình Nam Kha - Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2014, đại diện cho văn nghệ sĩ tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Đảng đoàn, Liên hiệp Hội và Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến và đã có sự thống nhất cao.

Hoạ sĩ Hồ Đình Nam Kha

Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha sinh ngày 11-3-1966 tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế năm 1993, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha tham gia nhiều triển lãm tranh trong các cuộc triển lãm khu vực và quốc gia và đạt nhiều giải thưởng lớn của thành phố, của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. Anh hiện là Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

P.V