Họp báo công bố kết quả Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010

09.10.2011
Sáng 09/8/2011, Cơ quan thường trực Giải thưởng đã tổ chức họp báo công bố kết quả Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010 của Ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010 là sự tiếp nối Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần I (1997-2004), được thành lập từ sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật, góp phần phát triển sự nghiệp văn học-nghệ thuật của thành phố.

Họp báo công bố kết quả Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010

Để tiến hành trao Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập Hội đồng Giải thưởng văn học-nghệ thuật Thành phố do đồng chí Nông Thị Ngọc Minh, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội đồng. Căn cứ qui chế của Uỷ ban nhân dân thành phố, Hội đồng xét Giải thưởng các cấp cơ sở như Hội đồng Giải thưởng các chuyên ngành, Hội đồng Giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch được thành lập.

Theo đề nghị của Hội đồng Giải thưởng Thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố Quyết định tặng Giải thưởng cho 53 tác phẩm, trong đó có 45 tác phẩm của cá nhân và 08 tác phẩm của nhóm tác giả gồm 04 giải A, 24 giải B, 14 giải C và 11 giải khuyến khích và 07 cá nhân gồm 02 giải B và 05 giải C trong số 215 tác phẩm và 12 cá nhân đăng ký dự xét Giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật-Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Thành phố đã đánh giá: "Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010 tuy chưa có nhiều tác phẩm đỉnh cao nhưng cũng đã thể hiện bước trưởng thành đáng khích lệ của văn học-nghệ thuật thành phố. Có thể nói đây là sự đánh giá đúng mức theo mặt bằng thành tựu văn học-nghệ thuật so với cả nước, tương xứng với kết quả hoạt động văn học-nghệ thuật thành phố về sự phát triển đa dạng, có nhiều tác phẩm được công bố, là một trong những địa phương hàng năm giành được nhiều giải thưởng văn học-nghệ thuật. Đồng thời đây cũng là sự tổng kết, đánh giá, ghi nhận và khen thưởng xứng đáng về một giai đoạn sáng tác, hoạt động văn học-nghệ thuật của văn nghệ sĩ thành phố”.

Lễ trao tặng Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010 sẽ được sẽ được tổ chức vào lúc 19h45 ngày 12/8/2011 tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng.

Nguyên Thao