Hội nghị sơ kết hoạt động văn học, nghệ thuật thành phố 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý IV năm 2020

11.09.2020
Sáng ngày 11/9, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố (Liên hiệp Hội) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2020 tại Hội trường Liên hiệp Hội.

Hội nghị sơ kết hoạt động văn học, nghệ thuật thành phố 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý IV năm 2020

Báo cáo tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các Hội chuyên ngành chủ động, nhanh chóng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng. Đồng thời, các văn nghệ sĩ vẫn tiếp tục lao động nghệ thuật với nhịp độ khẩn trương, tạo ra nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội, của thành phố và của đất nước. Trong quý 3 đã tổ chức cho Hội Nhà văn, Hội Nhiếp ảnh, Hội Âm nhạc đi thực tế sáng tác; 42 văn nghệ sĩ thành phố đã tham dự Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Tổ chức thành công Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam miền trung và Tây Nguyên năm 2020; Liên hiệp Hội đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao  thành phố phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh, ảnh thời sự, nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng trên tuyến đầu chống dịch covid-19” nhằm tuyên truyền cổ vũ cho Chiến dịch chống dịch covid-19 trong tâm dịch Đà Nẵng, qua đó có nhiều văn nghệ sĩ đã hưởng ứng tham gia tích cực; Tạp chí Non Nước và Trang thông tin tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng ngày càng đổi mới, nội dung phong phú và hấp dẫn bạn đọc…
Các văn nghệ sĩ góp ý cho Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong 3 tháng cuối năm về các mặt như: Bổ sung các hoạt động tiêu biểu, hoạt động sáng tác tuyên truyền chống covid 19 của các Hội chuyên ngành; Chương trình tọa đàm về văn học - nghệ thuật thiếu nhi mở rộng trong nhiều chuyên ngành; các chương trình hoạt động trong 3 tháng cuối năm...

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu kết luận hội nghị, xác định tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2020 là Xét Giải thưởng văn học nghệ thuật, thi đua, khen thưởng của Liên hiệp Hội năm 2020; Tiến hành các thủ tục hồ sơ Giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố 5 năm lần thứ IV (2015-2019) để tiến hành xét chọn, công bố giải trong năm 2021 và trao giải thưởng vào đầu năm 2022; Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp Hội năm 2021; Trang thông tin tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng giới thiệu mỗi tuần một văn nghệ sĩ tiêu biểu; Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức chấm, trao giải và triển lãm cuộc thi tranh, ảnh thời sự, nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng trên tuyến đầu chống dịch covid-19”, kết hợp tổ chức trao giải thưởng Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam miền trung và Tây Nguyên năm 2020.

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố phát biểu kết luận tại hội nghị

Ngoài ra, trong 3 tháng cuối năm tiếp tục triển khai có hiệu quả: Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ 09 Hội chuyên ngành bằng các hoạt động văn học nghệ thuật thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an”, Chương trình “Xây dựng nông thôn mới” tại huyện Hòa Vang của Thành ủy Đà Nẵng; Triển khai có hiệu quả 02 nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học - nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên; Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành và các bộ phận cơ quan Liên hiệp Hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

P.V