Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng mở rộng

21.07.2014

Sáng ngày 21/7/2014, Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng bàn kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội nghị BCH Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng mở rộng

Thành phần tham dự gồm Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Liên hiệp Hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra và Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của 9 Hội chuyên ngành.

 

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã được nghe Nhà thơ Bùi Công Minh báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội gồm các nội dung: Thời gian tiến hành đại hội, dự thảo văn kiện đại hội, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, công tác hậu cần phục vụ đại hội. Các thành viên tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các nội dung do Ban Thường vụ đề ra với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết vì sự phát triển của Liên hiệp Hội.

 

Ban Thường vụ Liên hiệp Hội sẽ đăng ký làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Phạm Cung