2 tác phẩm kiến trúc được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba

23.12.2015

Sáng nay 23/12/2015, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã tiến hành họp xét đề xuất tặng giải thưởng cho Hội Kiến trúc sư.

2 tác phẩm kiến trúc được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba


Thực hiện Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 - 2014), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành Kiến trúc gồm:

1. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng: Chủ tịch Liên hiệp Hội: Chủ tịch Hội đồng

2. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh: Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội: Ủy viên

3. Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha :Ủy viên Ban thường vụ Liên hiệp Hội: Ủy viên

4. Kiến trúc sư Trương Văn Ngọc: Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư: Ủy viên

5. Kiến trúc sư Huỳnh Tòa: Ủy viên

Căn cứ đề xuất của Hội đồng xét tặng giải thưởng Hội Kiến trúc sư thành phố, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã thẩm định và thống nhất đề xuất 2 giải thưởng gồm:

Giải nhất: Thiết kế kiến trúc công trình "Bệnh viện Ung buớu Đà Nẵng" của KTS Phan Đức Hải và KTS Nguyễn Khắc Linh

Giải nhì: Thiết kế kiến trúc công trình "Trung tâm Công nghệ phần mềm thành phố Đà Nẵng" của KTS Phạm Phú Bình và KTS Bùi Thanh Long
 

Hội đồng xét tặng giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật sẽ trình kết quả đề xuất giải thưởng lên Hội đồng xét tặng giải thưởng của thành phố xem xét quyết định.


Đinh Trang