Họp báo công bố cuộc thi và triển lãm ảnh chủ đề "Đà Nẵng-danh thắng và tiềm năng du lịch"

13.10.2011
Chiều ngày 27/9/2011, Ban tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh chủ đề "Đà Nẵng-Danh thắng và tiềm năng du lịch" đã tổ chức họp báo công bố thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh. Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố thực hiện.

Họp báo công bố cuộc thi và triển lãm ảnh chủ đề

Ban tổ chức đã thông báo thể lệ và nêu rõ mục đích của cuộc thi và triển lãm ảnh nhằm giới thiệu danh lam thắng cảnh và tiềm năng du lịch của thành phố Đà Nẵng với du khách trong và ngoài nước; góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Đà Nẵng điểm đến hấp dẫn, thân thiện; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu ảnh du lịch Đà Nẵng phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Đây là hoạt động thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2011.

Nguyên Thao