Giới thiệu xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”

26.10.2016
Sáng ngày 24/10, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật đã tổ chức họp giới thiệu văn nghệ sĩ tiêu biểu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu ”.

Giới thiệu xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”

Tham dự cuộc họp có các ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng chủ trì cuộc họp.

Căn cứ qui trình và tiêu chí xét chọn do Ủy ban nhân dân thành phố qui định, Liên hiệp Hội đã triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần công khai, dân chủ, công minh. Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ, Đảng Đoàn và Ban Chấp hành Liên hiệp Hội đã đề xuất, thảo luận và thống nhất giới thiệu nhà văn Thái Bá Lợi, hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”.

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thành lập Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo để xem xét các cá nhân do các ngành giới thiệu và sẽ chọn khen tặng 20 Công dân Đà Nẵng tiêu biểu cho toàn thành phố.

Danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” sẽ được khen tặng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2017). 

 

Tiểu sử văn học Nhà văn Thái Bá Lợi:

 

Nhà văn Thái Bá Lợi sinh năm 1945 tại Quỳnh Lưu - Nghệ An, thuộc thế hệ nhà văn xuất hiện vào những năm cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Thái Bá Lợi  được coi là một trong số những nhà văn viết về chiến tranh được bạn đọc chú ý. Những tác phẩm của Thái Bá Lợi ra đời đều gây được tiếng vang và để lại ấn tượng trong lòng độc giả, đặc biệt là những tác phẩm mới xuất bản gần đây.

 

Các tác phẩm:

Vùng chân Hòn tàu (1978)

Thung lũng thử thách (1978)

Họ cùng thời với những ai (1981)

Bán đảo (1982)

Còn lại với thời gian (1989)

Đội hành quyết (1994)

Khê Mama (2004)

Minh sư – Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi (2010)

Câu chuyện Đà Nẵng (2016)

 

Giải thưởng văn chương:

-Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam:

Tiểu thuyết Họ cùng thời với những ai (1981-1983)

Tiểu thuyết Minh sư – Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi (2010)

-Giải thưởng Văn học Đông Nam Á:

Minh sư – Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi (2010)


Đinh Trang