Chấm giải Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013

16.08.2013

 

Sáng ngày 16/8, Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tiến hành chấm chọn tác phẩm triển lãm và trao giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013.

Chấm giải Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013

Hội đồng nghệ thuật do họa sĩ Đặng Mậu Tựu, Ủy viên HĐNT Hội họa Hội Mỹ thuật Việt Nam làm Chủ tịch cùng các ủy viên gồm họa sĩ Trần Khánh Chương, Ủy viên HĐNT Hội họa - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Thành Chương, Chủ tịch HĐNT Đồ họa Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lê Trí Dũng, Phó chủ tịch  HĐNT Hội họa Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà điêu khắc Hoa Bích Đào, Ủy viên HĐNT Điêu khắc Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Văn Hàm, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Nam Hội Mỹ thuật Việt Nam.   

            

Căn cứ tiêu chí qui định của Hội Mỹ thuật Việt Nam về nghệ thuật và nội dung tác phẩm, ưu tiên nội dung về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, bảo vệ biển đảo, đô thị hóa, Hội đồng nghệ thuật sẽ làm việc với tinh thần nghiêm túc, công tâm, trách nhiệm để chọn những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật trưng bày và trao giải thưởng năm 2013 của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 

Kết quả chấm giải sẽ được công bố trong lễ khai mạc Triển lãm tổ chức vào sáng ngày 18/8  tại Trung tâm quản lý di sản Đà Nẵng.

 

Một số hình ảnh trong buổi chấm giải:

 

 

 

 

Bích Huệ