Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Điện ảnh

09.10.2014

Sáng ngày 09/10/2014, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng đã có buổi làm việc với BCH Hội Điện ảnh để nghe báo cáo về thành tựu, hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động cùng những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Liên hiệp Hội và UBND thành phố. 

Chủ tịch Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Điện ảnh

Tham dự buổi làm việc gồm có NSƯT Huỳnh Hùng-Chủ tịch, biên kịch Trà Xuân Phương-Phó chủ tịch, Huỳnh Thị Tuyết-Phó chủ tịch, biên kịch Hồng Quang Năm-Ủy viên BCH Hội Điện ảnh.             

 Trong nhiệm kỳ qua, Hội Điện ảnh đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế, quốc gia, khu vực về phim tài liệu tạo nên thương hiệu cho phim tài liệu Đà Nẵng, song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại cần khắc phục là việc quản lý hội viên, tổ chức sinh hoạt chưa hiệu quả.

 

Thể hiện trách nhiệm đóng góp xây dựng Liên hiệp Hội, các ủy viên BCH Hội Điện ảnh đã nêu lên giải pháp góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII được tốt hơn trong thời gian đến là Ban Thường vụ Liên hiệp Hội cần tăng cường quan hệ với lãnh đạo thành phố nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ đối với văn học nghệ thuật, đầu tư có trọng điểm và chiều sâu để có được những tác phẩm và công trình chất lượng cao, đề xuất với thành phố dự án làm phim tài liệu nhiều tập về Đất và Người Đà Nẵng.

 Qua thực tế hoạt động của Hội, BCH Hội Điện ảnh cũng đã đề xuất Chủ tịch UBND thành phố quan tâm đầu tư về chiều sâu trong lĩnh vực văn hóa-văn học nghệ thuật và đặt hàng cho Hội điện ảnh thực hiện những phim tuyên truyền về thành phố.

 

Kết thúc buổi làm việc, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng đã phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất đối với Liên hiệp Hội và UBND thành phố và trao đổi, nhắc nhở BCH Hội Điện ảnh cần đổi mới hình thức sinh hoạt để thu hút hội viên; quan tâm đến mảng lý luận phê bình và cộng tác với Tạp chí Non Nước, Trang Thông tin điện tử, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố; phát triển loại hình phim truyện vì đây là một thành tố quan trọng của điện ảnh; sẽ đề xuất thành phố đặt hàng xây dựng bộ phim tài liệu nhiều tập về Đất và Người Đà Nẵng; kiến nghị thành phố về việc hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể không do các Hội đồng nghệ thuật thành phố và Liên hiệp Hội đề xuất. 

 

Hồ Song