Liên hiệp Hội tặng giải thưởng cho các tác phẩm Mỹ thuật Đà Nẵng tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013

23.08.2013

 

Tại Triển lãm mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013, Hội Mỹ thuật Đà Nẵng đã tham gia 65 tác phẩm của 56 tác giả, là đơn vị có số lượng tác phẩm – tác giả nhiều nhất trong khu vực V.

Liên hiệp Hội tặng giải thưởng cho các tác phẩm Mỹ thuật Đà Nẵng tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013

Kết quả đạt được tại Triển lãm với 65 tác phẩm của 56 tác giả được chọn triển lãm, 4 giải thưởng gồm 1 giải C, 3 giải Tặng thưởng và 3 tác phẩm giới thiệu dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam và  nhận tặng phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam.    

 

Ghi nhận kết quả đạt được đồng thời đánh giá cao tinh thần hưởng ứng và năng lực sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố quyết định khen thưởng cho 16 tác phẩm đạt chất lượng tốt trong 65 tác phẩm tham gia dự xét Triển lãm mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013 của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng do Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu gồm 1 giải A cho  tác phẩm Đà Nẵng xưa và nay, sơn dầu của Nguyễn Trọng Dũng, 2 giải B cho tác phẩm Người Việt Nam, khắc gỗ của Nguyễn Tường Vinh và Hạnh phúc của mẹ, khắc mêca của Huỳnh Thị Thắng, 4 giải C cho tác phẩm Làm đẹp cho đời, lụa của Hồ Đình Nam Kha,  Âu thuyền Thọ Quang, khắc gỗ của Trương Nguyễn Nguyên Kha, Tình Bác, tượng thạch cao của Lê Huy Hạnh và Nắng mùa hạ, sơn dầu của Hoàng Đặng và 9 giải Khuyến khích cho tác phẩm Trống đồng, đá granit của Lê Công Dũng,  Lắng nghe đọc báo, sơn dầu của Trần Đức Hùng, Nét xưa, tổng hợp của Nguyễn Thị Dư Dư, Khoảng cách, phá bản của Nguyễn Văn Cường, Bay lên Hoàng Sa ơi, đồ họa vi tính của Trần Nhơn, Sóng lành, sơn mài của Đặng Công Tuấn, Tuốt lúa, sơn dầu của Vũ Dương, Quà của biển, arcylic của Thân Trọng Dũng và Tình biển, tượng gỗ của Nguyễn Thanh Bình. 

 

Các giải thưởng đã được trao tại lễ khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực V lần thứ XVIII năm 2013 vào sáng ngày 18/8.

Hình ảnh trong buổi trao giải:

Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao giải A

Ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch thành phố trao giải B

Ông Bùi Công Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT thành phố Đà Nẵng trao Giải C

Ông Bùi Công Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT thành phố Đà Nẵng trao Giải khuyến khích

 

 

 

Công Khanh